Ogólnopolska Konferencja Naukowa

pod patronatem JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni
prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza

JAKOŚĆ TOWARÓW I USŁUG
W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE

z okazji 45.lecia Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
oraz
25.lecia kierunku Towaroznawstwo
w Akademii Morskiej w Gdyni

Gdynia, 11-13 maja 2014

Strona główna

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej
w Gdyni

oraz

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Oddział Morski

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Gdańsk

zapraszają

na Ogólnopolską Konferencję Naukową

JAKOŚĆ TOWARÓW I USŁUG
W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE

organizowaną pod honorowym patronatem JM Rektora Akademii Morskiej
w Gdyni
prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza

z okazji 45.lecia Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
oraz
25.lecia kierunku Towaroznawstwo
w Akademii Morskiej w Gdyni